baner Przychodnia Lekarska Sante

Poradnia lekarza rodzinnego


Sprawdź jak przyjmują lekarze.

Uprzejmie prosimy o rejestrację osobistą lub telefoniczną pod numerami:
32 281-98-71 lub 32 281-52-75
Wizyty zarówno prywatne, jak i w ramach NFZ

Współpracujemy z firmami:

Naszym pacjentom zapewniamy:

 • podstawową opiekę medyczną (w godzinach urzędowania)
 • badania laboratoryjne
 • zastrzyki dożylne i domięśniowe
 • badanie EKG
 • badanie USG jamy brzusznej
 • szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie i WZW typu B
  (pacjent pokrywa tylko koszt szczepionki)

Poza godzinami pracy poradni, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia opiekę medyczną sprawują:
Sigma-Bi
ul.Chrzanowskiego 23, Bytom, tel. 32 389 70 85, 32 388 95 00
oraz
Przychodnia Lekarska „Szombierki”
ul.Orzegowska 52a. Bytom, tel. 32 281 97 94

Warto wiedzieć, że:

 • w stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji porada udzielana jest w dniu zgłoszenia
 • w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem
 • zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł (nie dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego świadczeniodawcę oraz innych przyczyn niezależnych od pacjenta)
 • zmiany dokonuje się poprzez wypełnienie u nowo wybranego lekarza/pielęgniarki/położnej druku deklaracji
  Formularz deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ
  Odpowiednie formularze można również otrzymać w Rejestracji Przychodni Lekarskiej Santé
 • ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poza miejscem zamieszkania w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia

Lekarze przyjmujący w poradni:

lek. Ewa Odlanicka – Poczobutt

specjalista medycyny rodzinnej
lekarz chorób wewnętrznych
Przyjmuje także pacjentów anglojęzycznych.

Lekarz przyjmuje:

 • Wtorek – w godzinach popołudniowych
 • Środa – w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych
 • Piątek – w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych

 

lek. Helena Grobelna – Nowak

specjalista chorób wewnętrznych

Lekarz przyjmuje:

 • Poniedziałek – w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych
 • Wtorek – w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych
 • Czwartek – w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych

 

lek. Elżbieta Baszyńska

specjalista chorób wewnętrznych
Przyjmuje także pacjentów anglojęzycznych oraz rosyjskojęzycznych.
Lekarz przyjmuje:

 • Środa – w godzinach popołudniowych
 • Czwartek – w godzinach popołudniowych

 

lek.Joanna Basiuk – Król

Lekarz chorób wewnętrznych
Przyjmuje także pacjentów anglojęzycznych.

Lekarz przyjmuje:

 • Poniedziałek – w godzinach popołudniowych
 • Wtorek – w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych
 • Czwartek – w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych

 

lek. Piotr Oleś

lekarz w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
Przyjmuje także pacjentów anglojęzycznych.
Lekarz przyjmuje:

 • Poniedziałek – w godzinach popołudniowych
 • Piątek – w godzinach popołudniowych
Top